Πιστοποιήσεις - Παιδικό έπιπλο, παιδικό δωμάτιο, alfaset - Νεανικό έπιπλο, παιδικό κρεβάτι, γραφείο, ντουλάπα, φοιτητικό δωμάτιο - έπιπλα σπιτιού, Kουκέτες, κρεβάτια, ντουλάπες, γραφεία, συνθέσεις γραφείου, συρταριέρες

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εταιρία μας στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας της και της σωστής διαχείρισης των πόρων της, εφαρμόζει το  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εγγυάται πως η alfaset εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας όλης της επιχείρησης καθώς βασικός του στόχος του είναι η καταγραφή, τήρηση και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, μεθόδων, προδιαγραφών / χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται, έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών σε όλα τα στάδια παραγωγής και σε όλες τις διεργασίες.

Επίσης, η εταιρεία μας είναι διαπιστευμένη και από τον οργανισμό για τη σωστή διαχείριση των δασικών εκτάσεων "F.S.C." (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών).

FSC